Google+ Followers

8 Ιανουαρίου 2017

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΕΠΙΘΥΜΙΕΣ...
Τῶν ἐπιθυμιῶν αἱ μέν εἰσι φυσικαὶ καὶ ἀναγκαῖαι͵ αἱ δὲ φυσικαὶ καὶ οὐκ ἀναγκαῖαι͵ αἱ δὲ οὔτε φυσικαὶ οὔτε ἀναγκαῖαι͵ ἀλλὰ παρὰ κενὴν δόξαν γινόμεναι.
(Φυσικὰς καὶ ἀναγκαίας ἡγεῖται ὁ Ἐπίκουρος τὰς ἀλγηδόνος ἀπολυούσας͵ ὡς ποτὸν ἐπὶ δίψους· φυσικὰς δὲ οὐκ ἀναγκαίας δὲ τὰς ποικιλλούσας μόνον τὴν ἡδονὴν͵ μὴ ὑπεξαιρουμένας δὲ τὸ ἄλγημα͵ ὡς πολυτελῆ σιτία· οὔτε δὲ φυσικὰς οὔτε ἀναγκαίας͵ ὡς στεφάνους καὶ ἀνδριάντων ἀναθέσεις).
Ἐν αἷς τῶν φυσικῶν ἐπιθυμιῶν μὴ ἐπ΄ ἀλγοῦν δὲ ἐπαναγουσῶν ἐὰν μὴ συντελεσθῶσιν͵ ὑπάρχει ἡ σπουδὴ σύντονος͵ παρὰ κενὴν δόξαν αὗται γίνονται͵ καὶ οὐ παρὰ τὴν ἑαυτῶν φύσιν οὐ διαχέονται ἀλλὰ παρὰ τὴν τοῦ ἀνθρώπου κενοδοξίαν.

Από τις επιθυμίες, ορισμένες είναι φυσικές και αναγκαίες, άλλες είναι φυσικές και μη αναγκαίες, και άλλες δεν είναι ούτε φυσικές ούτε αναγκαίες, αλλά γεννιούνται από ματαιοδοξία.
(Ο Επίκουρος θεωρεί φυσικές και αναγκαίες επιθυμίες εκείνες που θέτουν τέλος στον πόνο, όπως, για παράδειγμα, το νερό παύει την δίψα· φυσικές και μη αναγκαίες είναι εκείνες που απλώς διαφοροποιούν την ηδονή αλλά δεν αναιρούν τον πόνο, όπως, για παράδειγμα, οι πολυτελείς τροφές· ούτε φυσικές ούτε αναγκαίες είναι, για παράδειγμα, οι στέφανοι και οι ανδριάντες -η φήμη και η υστεροφημία).
Οι φυσικές επιθυμίες εκείνες που αν δεν ικανοποιηθούν, δεν προκαλούν κανέναν πόνο, αλλά που η προσπάθεια για την ικανοποίησή τους παραμένει έντονη, γεννιούνται από ματαιοδοξία, και για το ότι δεν φεύγουν, δεν φταίει η φύση τους, αλλά η ματαιοδοξία του ανθρώπου.

Ἐπίκουρος, «Κύριαι Δόξαι».


19 Δεκεμβρίου 2016

ΤΙΝΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΚΟΥΠΑ Η ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ;
ΤΙΝΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΚΟΥΠΑ Η ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ;
~~ΕΝΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑΚΟ ΔΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΙΝΟΠΟΣΙΑΣ~~ 
  (Παραδοσιακό Τραγούδι με προέλευση από την Κάσο - Κάρπαθο Δωδεκανήσου)
****************
Τίνος είν΄η κούπα η Μονεμβασιά;
Του καπετάν του [Γιώργη], του μπέη, του πασά!
Πιές την, γιέ μου, πιές την, και ξαναγέμισέ την
και δώσ΄ στο γείτονά σου, που κάθεται κοντά σου.
Ας την ανεβάσουμε στα Επουράνια
κι ας την κατεβάσουμε στα Καταχθόνια…
Δώσ΄ της μια να πάει κάτω
για να βρει η κορφή τον πάτο!
Πάτο - πάτο - πάτο - πάτο.
Φίλησέ την κι από κάτω!
Άδειασέ μας το ποτήρι
και δεν κάνουμε χατήρι.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Παραλλαγές στίχων: 

Τίνος είν’ η κούπα η Μονοβασιά;
α) Του φίλου μας του [Κώστα], του μπέη του πασά.
Πιές την [Κώστα], πιες την, και ξαναγέμωσέ την
και βρες το γείτονά σου, που κάθεται κοντά σου.
[και βρες τον διπλανό σου, οπού ‘ναι στο πλευρό σου].
[Και βρες την διπλανή σου, που κάθεται μαζί σου].

β) Είναι της [Ελένης] της καπετάνισσας.
Πιες την, κόρη, πιές την, και ξαναγέμωσέ την
και βρες τον γείτονά σου, που κάθεται κοντά σου.
[και βρες τον διπλανό σου, οπού ‘ναι στο πλευρό σου].
[Και βρες την διπλανή σου, που κάθεται μαζί σου].
14 Δεκεμβρίου 2016

ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΜΟΥΣΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΕΙΑ...Ἀλλά τις ἀπήντηκεν ἐκ διαβολῆς ἢ φθόνου δυσημερία καὶ σκορακισμός; Ἐπὶ τὰς Μούσας οὔριον τὸ πνεῦμα καὶ τὴν Ἀκαδήμειαν…

Αλλά μήπως σε βρήκε κατατρεγμός και καταφρόνηση από συκοφαντία ή φθόνο; Προς τις Μούσες και την Ακαδήμεια ούριος άνεμος φυσά…

Πλούταρχος, Περί Ευθυμίας, κεφ. 6
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ΟΙ 10 ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ 7 ΗΜΕΡΩΝ

Ειπόντος τινός:

«Ω, Λεωνίδα, προς πολλούς μετ' ολίγων διακινδυνεύσων ούτως πάρει;»
Λεωνίδας έφη: «Ει μεν οίεσθέ με τωι πλήθει δειν πιστεύειν, ουδ' η πάσα Ελλάς αρκεί -βραχεία γαρ μοίρα του εκείνων πλήθους εστίν- ει δε ταις αρεταίς, και ούτος ο αριθμός ικανόςΌταν κάποιος του είπε:

«Με τόσους λίγους έρχεσαι, Λεωνίδα, να διακινδυνεύσεις απέναντι σε τόσους πολλούς;»
Ο Λεωνίδας είπε: «Αν πιστεύετε ότι πρέπει να βασιζόμαστε στο πλήθος, δεν αρκεί ούτε ολόκληρη η Ελλάδα -αφού αποτελεί μικρό μέρος σε σχέση με το πλήθος εκείνων. Αν όμως πιστεύετε ότι πρέπει να βασιζόμαστε στις αρετές του καθενός, τότε και ο αριθμός αυτός είναι ικανός


(Πλούταρχος, Λακωνικά Αποφθέγματα)

Μανθάνειν ἐν μὲν τῷ Οὐρανῷ τὸ ὁρᾶν, ἐν δὲ τῇ Γῇ τὸ ἀναμιμνήσκεσθαι.


Μακάριος ὁ διὰ τῶν Μυστηρίων διελθών, οὗτος γιγνώσκει τῆς ζωῆς τὴν ἀρχὴν καὶ τὸν σκοπόν!

Ὄλβιος ὅστις ἰδὼν κεῖνα εἶσ’ ὑπὸ χθόνα· οἶδε μὲν βίου τελευτάν, οἶδεν δὲ διόσδοτον ἀρχάν!


Πίνδαρος, Ποιητὴς τῶν Ἱερῶν Ἀγώνων τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ Προφήτης τοῦ Ἀπόλλωνος ἐν Δελφοῖς.Και τί να πω αύριο στον Ήλιο;

«Σήκω, σαΐτεψε το φίδι, πώχει αφήκει

η παλιά φιδομάνα και που τώρα

πάλι τη γην ολόγυρα γυρεύει

στις δίπλες του σφιχτά για να τυλίξει»;

«Ξύπνα», να πω, «Τιτάνα Εσύ, και πάλι,

κυκλόφερε τα θεία πατήματά Σου,

τα θεία Σου τα σκιρτήματα τριγύρω

στο φοβερό ερπετό που ξαναζώνει

τη γη κι ο οσκρός* του αρχίνισε να τρέχει

στις θείες πηγές Σου, φαρμακώνοντάς τις»;


«Ο διθύραμβος του Ρόδου», Άγγελος Σικελιανός


* οσκρός = κεντρί, δηλητήριο
Ο Έλληνας, τέκνο του ΔευκΑλίωνος, μάχεται συνΕχώς!

ΕΦ-ΗΜΕΡΙΔΕΣ